วิธีการชำระเงิน / Terms of payment

วิธีการชำระเงิน


กรุณาชำระเงินมัดจำ 50% ของมูลค่าสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือ ชำระวันส่งสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารดังนี้ 

ธนาคาร

  ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

 

ธ.กสิกรไทย

  บจก.เอ็กเซลเลนเต้ 59

ออมทรัพย์

ลาดพร้าว 99

100-2-74546-8

ธ.ไทยพาณิชย์

  คุณ พุฒิพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์

ออมทรัพย์

สนามบินน้ำ

 

313-2-54806-1